Jubileusz 30 - lecia powstania Klubu Merkury

 
Pokaz slajdów | Powrót do galerii
 
Starosta Cezary Gabrijączyk oraz Wicestarosta Marek Krawczyk
Prezes szaleje
z Władzami KRajowej RAdy Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Przemowa Burmistrza Pana Gabriela Szkudlarka
Zarząd Stowarzyszenia[Admin] :: Logowanie do Galerii