Szkolenie z Pierwszego Kontaktu
Data dodania: 21.06.2020

W sobotę 20.06.2020 r. w Naszym Stowarzyszeniu odbyło się szkolenie w zakresie prowadzenia PIERWSZEGO KONTAKTU. Zajęcia poprowadziła Pani pedagog, instruktor terapii uzależnień Agata Jurowska.
W zwi±zku z powyższym serdecznie zapraszamy osoby zagrożone utrat± więzi rodzinnych i odsunięciem na margines społeczny z powodu nadużywania alkoholu.
Stowarzyszenie promuje zdrowy i aktywny styl życia bez alkoholu, które polega na udzielaniu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w rozwi±zywaniu problemów alkoholowych i profilaktyki, integracji osób i rodzin z problemem alkoholowym, motywowaniu do utrzymywania abstynencji, propagowaniu trzeĽwego stylu życia.

 

[wróć do aktualności]